Locatie:, Vijfhuizenweg 10 4871 EE Etten-Leur
Telefoon: 076-502 2444

Scouting Tarcisius Leur

Laat je uitdagen en ontdek Scouting!

Op dit moment is Scouting Tarcisius een groepsvereniging. We zijn voornemens om op korte termijn onze organisatie vorm te geven in een beheersstichting en een groepsvereniging.

Het besluitvormend hart van de vereniging is de groepsraad, zij bestaat uit alle vrijwilligers. Daarnaast is er een bestuur, en zijn er een aantal teams die ondersteunen in zaken als materiaal- en gebouwbeheer.

Groepsvereniging en beheerstichting

De groepsvereniging zorgt onder andere voor:
• Het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de groep,
• Het voorbereiden en uitbrengen van jaarverslagen en financiële jaarverslagen,
• Het bewaken van het kwaliteitsniveau van de speleenheden en kaderleden,
• De groepsadministratie,
• Het verkrijgen en beheren van de materiële bezittingen van de groepsvereniging (o.a. het gebouw),
• Het beheren van de financiën van de groepsvereniging in de persoon van de groepspenningmeester,
• Het voorbereiden en bijeenroepen van de groepsraad.

Hieronder vindt u de namen, functies en e-mailadressen van de leden van het verenigingsbestuur van Scouting Tarcisius:

 Functie:

Naam:

  Voorzitter Hans Kilsdonk
  Secretaris Loes Poppe
  Penningmeester Richard Brabers
  Gegevensbeheer Richard Feijt
  Groepsbegeleider en opleidingen Kasper Bodegom
  Groepsbegeleider Stefan van den Bos
  Aspirant bestuurslid Dave Krebbeks
                                    

Bij de (toekomstige) beheerstichting worden alle gezamenlijke bezittingen van de groep ondergebracht.

De groepsraad

Dit is de algemene ledenvergadering van de groepsvereniging. De leden van de groepsraad bestaan uit kaderleden, zoals het groepsbestuur, de leidinggevenden bij de speltakken van de groepsvereniging en de overige personen die een functie binnen de groepsvereniging vervullen (o.a. de gebouwbeheerders en de materiaalbeheerders)

De groepsraad is onder andere verantwoordelijk voor:
• De coördinatie van de activiteiten van de speltakken,
• Het goedkeuren en controleren van de uitvoering van het beleid en andere besluiten en afspraken welke door de groepsraad zijn vastgesteld,
• Het beleid in de groepsvereniging,
• De benoeming van leden van het groepsbestuur.

Scouting Tarcisius is onderdeel van Scouting Nederland en Scoutingregio de Baronie.