Locatie:, Vijfhuizenweg 10 4871 EE Etten-Leur
Telefoon: 076-502 2444

Scouting Tarcisius Leur

Laat je uitdagen en ontdek Scouting!

Gedragscode
Scouting Tarcisius past de landelijke gedragscode van Scouting Nederland toe voor alle vrijwilligers. Op de site van Scouting Nederland kun je deze gedragscode downloaden.

Aanstellingsbeleid
Voordat je aangesteld wordt als vrijwilliger bij Scouting Tarcisius maakt het bestuur persoonlijk kennis met je. Natuurlijk onderschrijf jij als (toekomstig) lid de doelstelling van Scouting en de gedragscode. Verder heb je er geen bezwaar tegen dat er een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor je wordt aangevraagd. Ben je hiervoor bij een andere vereniging vrijwilliger geweest? Dan doen wij navraag bij die vereniging. Na een introductieperiode van een aantal maanden bespreken we met elkaar of er een klik is en of de vrijwilligersfunctie wederzijds bevalt, waarna je definitief aangesteld kan worden.Meer informatie over sociale veiligheid bij het aanstellen van nieuwe vrijwilligers kun je vinden op: https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid-en-gezondheid/sociale-veiligheid/verklaring-omtrent-het-gedrag.

Vertrouwens(contact)personen
ls er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, of een ongeluk dan staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Op de pagina van Scouting Nederland is meer informatie te vinden over het Landelijk Opvangteam.